Innlegg - Artikler- Blogg

okt 26, 2022

God regnskapsskikk – tips til årsoppgjøret

Tommy Sandvin 0 Comments

Viktige nyheter innen regnskap, skatt og selskapsrett i 2021 til bruk ved utarbeidelse av årsregnskap og årsberetning[difl_typewriter_text prefix="Kilde:" typed_text_list="%91{%22value%22:%22Price water house Cooper%22,%22checked%22:0,%22dragID%22:-1}%93" suffix="...

okt 26, 2022
feb 21, 2021

Slik søker du om lån til eiendomsutvikling

Tommy Sandvin 0 Comments

Blog-Hvis du jobber med eiendomsutvikling vet du at dette er en kapitalkrevende disiplin og rask tilgang på kapital er et konkurransefortrinn som gjør deg i stand til å gripe de gode mulighetene. Vi vet at behovet for finansiering kan oppstå raskt. Det kan dreie...

feb 21, 2021
jan 3, 2020

Skattesatser og Avgift 2020

Aksjeselskap, Firmautvikling, Gründer, Konseptutvikling, Merverdiavgiftssats, Næringseiendom, Næringseiendoms-Kjøp -Salg, Næringseiendomsanalyser, Næringseiendomsforvaltning, Skatt, Skatt & Regnskap 2016 0 Comments

Fra og med 1.januar 2020 kommer det flere regelendringer som angår alle som jobber med skatt og økonomi. Finansdepartementet har publisert en oversikt over noen viktige regelendringer på Finansdepartementets ansvarsområde. Skatt Skattesatser 2020Lovfesting av...

jan 3, 2020