Søker etter Næringseiendom og Boliggårder

Verdiskapning av din eiendom

Eiendomstransaksjoner foregår oftere enn det man tror, over 50% foregår utenom det annonserte markedet, mulig at den neste handel er din eiendom eller din nabo, hvem vet!

Om du har en eiendom du ønsker å undersøk potensialet på, så ta kontakt!

Gode tips som resulterer en handel betales godt
Alle henvendelser blir behandlet konfidensielt

Oversiktlig og trygg handel

timeline

Kjøper og selger blir enig om detaljene i handelen, gir et bud som redigeres

Steg 1
timeline

Partene setter opp en oversikt/ disposisjon for innhold til avtalen

Steg 2
timeline

Avtaler blir utformet av en advokat for hver av partene

Advokaten har ansvar for å fjerne heftelser og verifisere kapital etter avtale

Steg 3
timeline

Hver av partene redigerer avtaleutkastet, signerer avtalen

Steg 4
timeline

Eiendomen blir tinglyst transaksjonen blir vertifisert av advokaten og bankens ansvarsperson

Steg 5
timeline

Advokaten overføres klientmidler via klientkonto og bank, transaksjonen gjennomføres

Steg 6
timeline

Salgsum og Eiendom er overfør

Steg 7

Søker Boliggårder og Næringseiendom for salg

Næringseiendom

Bygård / leiegård / næringsgård i Oslo ønskes kjøpt for klient

U

Ønsket å kjøpe portefølje

Alle former for eierskap og i alle prisklasser, er av interesse

Bud uten forbehold

Profesjonell skatterådgivning gis
Kjøper alle former for selskap med eiendom

Hjemmel

Hjelper med å flytte Hjemmelen til selskap

Ta Kontakt

Bor i Oslo og er tilgjengelig for uforpliktende prat om felles interesser!

Tommy @ SandvinProperty.no

0047 921 21 216

Views: 3