Gründer og Eier  Sandvin Property og  Collectium.no

Tommy Sandvin

Næringseiendom Rådgiver – Akkvisisjon

EGENSKAPER og KVALIFIKASJONER

 • Samlende og trygg lederstil

 • Forhandlingsvant

 • Analytisk og strukturert

 • Selvstendig og beslutningsdyktig

 • Gode samarbeidsegenskaper

 • Meget god forretningsforståelse, samtidig, kreativ og evner å tenke utenfor boksen

 • Målrettet og løsningsorientert med tydelig og presis formulering i leveranse- og gjennomføring
  Positiv, engasjert og med høy grad av ansvarsfølelse

 • Stort nettverk i alle bransjer

 • Har et kommersielt tankesett, og interesse for utvikling av eiendom

 • Sterk gjennomføringsevne – hele veien frem til mål

 • Har bred erfaring fra finansiering, næringseiendom transaksjoner, eiendomsutviklings-, entreprenør- og konsulentselskap som bedriftsrådgiver innen hotell, restaurant og varehandel

 • Har erfaring fra gjennomføring av større eiendomsprosjekter innen boligutvikling, feltutvikling av bolig, hotell, næringseiendom, med overordnet ansvar

 • Sterke kommunikasjonsevner, både skriftlig og muntlig

 • Har jobbet som bedriftsrådgiver, næringsmegler, næringseiendom rådgiver (innen forvaltning, drif

SANDVIN PROPERTY AS

I 2017 startet jeg opp Sandvin Property med «off market» kjøp, salg og finansiering av eiendommer. Har siden bistått i kjøp av eiendom for ca. 564 MNok og med salg for ca. 750 MNok Har bistått i prosjektfinansiering for ca. 400 MNok og håndtert bud på eiendom/porteføljer for i alt ca. 6 000 MNok.

Jeg har i dag løpende samarbeid med omkring 45 selskaper. med oppdrag om alt ifra markedsrapporter, verdivurderinger, prosjekt estimater, utredelse av prosjekter, kjøp og salg, bud, prosess rådgivning, finansiering og konseptutvikling. 

Collectium

Dette selskapet ble etablert av Sandvin etter han prøvde å få bra oversikt over egen samling. Sandvin laget et excel-regneark som inneholdt all informasjon om samler objektets basisinformasjon. Dette ble ikke perfekt i forhold til de tradisjonelle katalogene. Det ble en svært omfattende metode med mange komplekse formler som forårsaket mye falsk informasjon i regnearket. 

Når det gjelder teknologiens fremskritt, klarte Sandvin å lage en database fra google, resultatet av dette viste seg å være utmerket. Dessverre ble dette også raskt komplisert, etter at noe informasjon ble lagt inn for å overlappe hverandre. 

Det ble imidlertid et godt presentasjonsverktøy for samlerobjekter og lett å finne det du søkte etter. Sandvin fikk med dette stor interesse blant seddel og mynt miljøet. Derfor lagde Sandvin flere likeverdig database for flere samler i miljøet, etter hvert ønsket de flere funksjoner som ikke var mulig å skape i dette programmet. Da så Sandvin en forretningsmulighet til å skape et nettplattform som gir en oversikt over samling men også muligheten til å ha transaksjoner via nettbutikk og auksjon platform. 

Alle medlemmer får tilgang og samme mulighetene ut i fra hvilket type medlem de er. nettsiden er under utvikling, men det er mulig å få gratis Sølv medlemskap eller få 50% på Bronse medlemskapet om du registrerer deg i vårt skjema på Collectium.no

COLLECTIUM

Create a Collecting future

A platform for anyone who wants to manage their collection in an easy way.
Here you can calculate the value of your collection and find new items, in our marketplace.

Kontakt Opplysninger

0047 921 21 216
Tommy @ SandvinProperty.no

 • Sandvin Property
 • Tommy Sandvin
 • Collectium.no
 • Sandvin.info
 • Tommysandvin.info

Jeg er en reflektert, selvstendig, kreativ, uredd og løsnings orientert person som er glad i å utvikle – skape, tar ansvar, er trygg på meg selv og grundig i det arbeidet jeg gjør.

Utdannelse

2018 Senter for Eiendomfag Verdivurdering av næringseiendom – de viktigste prinsippene

OPPSUMMERING BEBYGGET EIENDOM

  1. Markedsverdi
  2. Investeringsobjekt
  3. Markedsforståelse
  4. Full analyse av eiendommens verdi parametere
  5. Avkastningskrav/yield
  6. Kontantstrømanalyse
  7. Nettokapitaliseringsmetoden
  8. Teknisk Verdi
  9. Metodevalg
  10. Konvertering/utvikling

 

OPPSUMMERING UTVIKLINGSEIENDOM

  1. Påregnelig utnyttelse – Plananalyse
  2. Arealbegreper, BYA, TU, BRA
  3. Hovedmetode – Tomtepris Belastning Metoden
  4. Volatilitet
  5. Kontrollmetoder
  6. Prosjektrisiko/gevinstdeling
  7. Modenhet
  8. Utjevnet strøkspris
  9. Ekspropriasjon
  10. Synergetic value

2009 – 2010 Norges Eiendomsakademiet

Grunnutdanning i Eiendomsforvaltning, Eiendom takst, prosjektstyring, økonomi, eiendom juss og etikk, (FDVUSP) Karakter: B+

Fine

Paradokset er at skal du tjene virkelig mye penger, må du ikke være opptatt av penger. Da er det å bygge virksomheter som teller.

Ser du meglere, advokater eller virksomhetene som tar ut penger hele tiden – da blir de ikke virkelige rike. De går opp til et nivå hvor de er tilfredse. Hvor de har mer penger enn de klarer å bruke opp resten av livet. For noen er det 100 millioner, for andre 500 millioner. Det er åpenbart ikke sånn med fem milliarder. De virkelig rike er de monomane. Olav Thon er monoman med sin virksomhet. Han ville ha stoppet for lenge siden hvis pengene var det viktigste for ham. Det å skape er den store drivkraften. Det har det også vært for meg

Jens Ulltveit-Moe

Eier Umoe as

Vi måler salgsvekst og egenkapitalavkastning som til sammen gir inntjeningsvekst. Samtidig måler vi «cash-conversion» som overvåker selskapenes investeringsbehov og regnskapskvalitet. En annen viktig faktor er margin-stabilitet, som sier noe om hvor robust virksomheten er, og det er spesielt viktig i tider som nå.

Thomas Nielsen i First Nordisk Fokus

“Never run out of cash”

Christian Ringnes

adm. direktør, Eiendomsspar

Men dersom selskapet skal bygge om til bolig og avhende denne så blir regnestykket slik: Skattemessig inngangsverdi + rehabkost = inngangsverdi. Og salgsverdi blir utgangsverdi. Differansen må beskattes inni selskapet. Skal selskapet leie ut leiligheten blir det ikke noe realisasjonsskatt. Dersom man har fremførbare underskudd andre steder i konsernet kan man utnytte disse.

Mats Anda Jurist

Hvis du skal bli noe du ikke er så må du gjøre noe du ikke har gjort, det betyr at du må feile mer enn du lykkes. For en dag etter at du har prøvd mange ganger vill du bli det du har ønsket.

Tommy Sandvin

Founder og Eier  Sandvin Property og  Collectium.no

“Det ene er renten, og det andre er de fremtidige inntektsmulighetene for næringseiendom – balansen mellom tilbud og etterspørsel av arealer!”

Christian Ringnes

adm. direktør, Eiendomsspar

Byggets funksjoner er ofte relatert til leietakeren

Tommy Sandvin

Founder og Eier  Sandvin Property og Collectium.no

Eiendom har altid en verdi for noen, men det betyr ikke at den har lik verdi for andre

Tommy Sandvin

Founder og Eier  Sandvin Property og  Collectium.no

 

"Det er bedre å tape penger med en smart businessmann enn å gjøre forettning med en dum businessmann"

Polsk business utrykk

Christopher V. Denes

Mobil

(0047) 921 21 216