0047 921 21 216 Me@TommySandvin.no

Tommy Sandvin

Eier Sandvin Property as

Næringseiendom Rådgiver – Akkvisisjon

 

0047 921 21 216
Tommy@SandvinProperty.no
Tommysandvin@gmail.com

 

Web: Sandvin Property – Tommy Sandvin  Property Photo  Næringseiendoms besittere sin sosiale plattform  Sandvin.info

 

Jeg er en reflektert, selvstendig, kreativ, uredd og løsningsorientert person som er glad i å utvikle – skape, tar ansvar, er trygg på meg selv og grundig i det arbeidet jeg gjør

Utdannelse

2018 Senter for Eiendomfag Verdivurdering av næringseiendom – de viktigste prinsippene

OPPSUMMERING BEBYGGET EIENDOM
1. Markedsverdi
2. Investeringsobjekt
3. Markedsforståelse
4. Full analyse av eiendommens verdiparametere
5. Avkastningskrav/yield
6. Kontantstrømanalyse
7. Nettokapitaliseringsmetoden
8. Teknisk Verdi
9. Metodevalg
10. Konvertering/utvikling

OPPSUMMERING UTVIKLINGSEIENDOM
1. Påregnelig utnyttelse – Plananalyse
2. Arealbegreper, BYA, TU, BRA
3. Hovedmetode – Tomtepris Belastning Metoden
4. Volatilitet
5. Kontrollmetoder
6. Prosjektrisiko/gevinstdeling
7. Modenhet
8. Utjevnet strøkspris
9. Ekspropriasjon
10. Synergetic value

2009 – 2010 Norges Eiendomsakademiet

Grunnutdanning i Eiendomsforvaltning, Eiendom takst, prosjektstyring, økonomi, eiendom juss og etikk, (FDVUSP) Karakter: B+

1993 – 1994 Nesbru videregående skole

Interiørkonsulent (vareeksponering, butikklokaler planlegging)

1991 – 1993 Nesbru videregående skole

Grunnkurs Tegning i form og farge med teknisk tegning

Sandvin Property AS:

I 2017 startet jeg opp eget selskap med “off market” kjøp, salg og finansiering av eiendommer. Har siden bistått i kjøp av eiendom for ca. 400 MNok og med salg for ca. 450 MNok Har bistått i prosjektfinansiering for ca. 300 MNok og håndtert bud på eiendom/porteføljer for i alt ca. 6 MrdNok.

Jeg har i dag løpende samarbeid med omkring 50 selskaper. med oppdrag om alt ifra markedsrapporter, verdivurderinger, prosjektestimater, utredelse av prosjekter, kjøp og salg, bud, prosessrådgivning, finansiering og konseptutvikling. 

Kvalifikasjoner:

 • Har et kommersielt tankesett, og interesse for utvikling av eiendom
 • Sterk gjennomføringsevne – hele veien frem til mål
 • Har bred erfaring fra finansiering, næringseiendom transaksjoner, eiendomsutviklings-, entreprenør- og konsulentselskap som bedriftsrådgiver innen hotell, restaurant og varehandel
 • Har erfaring fra gjennomføring av større eiendomsprosjekter innen boligutvikling, feltutvikling av bolig, hotell, næringseiendom, med overordnet ansvar
 • Sterke kommunikasjonsevner, både skriftlig og muntlig
 • Har jobbet som bedriftsrådgiver, næringsmegler, næringseiendomsrådgiver (innen forvaltning, drift, vedlikehold og utvikling) og selger

Personlige egenskaper:

 • Samlende og trygg lederstil
 • Forhandlingsvant
 • Analytisk og strukturert
 • Selvstendig og beslutningsdyktig
 • Gode samarbeidsegenskaper
 • Meget god forretningsforståelse, samtidig, kreativ og evner å tenke utenfor boksen
 • Målrettet og løsningsorientert med tydelig og presis formulering i leveranse- og gjennomføring
  Positiv, engasjert og med høy grad av ansvarsfølelse
 • Stort nettverk i alle bransjer

Arbeidsoppgaver og oppgaver jeg påtar meg:

 • Søk og tilrettelegging «off-market» kjøp av eiendom
 • Utarbeidelse av markedsinformasjon vedrørende en angitt eiendom
 • Finner og tilrettelegger investorer og eller finansierer næringseiendom
 • Utleie av krevende større objekter
 • Konseptutvikling av næringseiendom og boligfelt
 • Bistå ved kjøp av nye eiendommer med overordnete vurderinger av utnyttelsesgrad, byggekostnad samt vurderinger i forhold til kommuneplan, økonomi mm.
 • Er sparringspartner og tilrettelegger for prosjektleder i det daglige
 • Initiere grundig gjennomgang av prosjekter med prosjektledere i sin portefølje ved viktige milepæler
 • Tar ansvar for å utvikle, pleie og vedlikeholde selskapet sitt nettverk blant entreprenører, arkitekter, rådgivere og andre relevante aktører
 • Delta i byggherremøter ved behov
 • Bistå prosjektleder og prosjektteamet i valg av konsept og strategi for prosjektet, samt sette konkrete og gode mål for prosjektet og prosjektledere
 • Bistå prosjektleder i avklarende møter med megler, reklamebyrå og andre viktig aktører i prosjektarbeidet
 • Påse at prosjektleder har tilstrekkelig «trøkk» på nødvendige prosesser i prosjektene for å opprettholde optimal fremdrift, herunder at prosjektleder inkluderer salg-/markedsansvarlig, forretningsførsel og andre relevante aktører på prosjektteamet på rett tidspunkt og på rett måte

Kjøp og salg av næringseiendom sett fra et due diligence perspektiv

Innlegg Kjøp og salg av næringseiendom sett fra et due diligence perspektivKilde: 10. juli 2017 Sigbjørn Selvik, Partner, transaksjonsrådgivning Eiendomsmarkedet når stadig nye prisrekorder, og kampen om eiendommene har tilspisset seg. Det er lett å bli fartsblind i...

Slik skaper du et lønnsomt eiendomsprosjekt

BlogDet er viktig for oss at du som  byggherre lykkes og får realisert prosjektene dine med god gevinst. Gevinst i et prosjekt er det beste grunnlag for ytterligere verdiskapning i det neste. Vi er opptatt av å holde kapitalen i arbeid og at vi sammen med våre kunder...

Slik søker du om lån til eiendomsutvikling

Blog-Hvis du jobber med eiendomsutvikling vet du at dette er en kapitalkrevende disiplin og rask tilgang på kapital er et konkurransefortrinn som gjør deg i stand til å gripe de gode mulighetene. Vi vet at behovet for finansiering kan oppstå raskt. Det kan dreie seg...

Endringer i eierseksjonsloven og borettslagsloven

BOLIGRETTFAST EIENDOMNÆRINGSEIENDOMMER OG BOLIGRETT    19.12.2019 Endringer i eierseksjonsloven og borettslagsloven Av Jan-Erik Nielsen, Karoline Røvik Zeiner Endringer i eierseksjonsloven og borettslagsloven med virkning fra 1. januar 2020 skal...

Skattesatser og Avgift 2020

Fra og med 1.januar 2020 kommer det flere regelendringer som angår alle som jobber med skatt og økonomi. Finansdepartementet har publisert en oversikt over noen viktige regelendringer på Finansdepartementets ansvarsområde. Skatt Skattesatser 2020Lovfesting av...

Forkjøpsrett i Oslo Kommune

Lov om kommunal forkjøpsrett til leiegårder DatoLOV-1977-04-29-34DepartementKommunal- og moderniseringsdepartementetSist endretLOV-2003-09-12-93 fra 01.01.2004Ikrafttredelse29.04.1977KorttittelLov om kommunal forkjøpsrett til leiegårder §...

Fra 2018 er det ikke lenger skattefritak på utleieinntekter ved korttidsutleie fra egen bolig

BOLIG, UTLEIE, SKATT, SKATTEFRITAK, UTLEIE 30 DAGER: Fra inntektsåret 2018 er det ikke lenger skattefritak på utleieinntekter ved korttidsutleie fra egen bolig. Utleie under 30 dager Reglene innebærer at leieinntekter fra utleieforhold som varer mindre enn 30 dager...

Lov om Eierseksjon

lov om eierseksjoner   lov om eierseksjoner I forbindelse med at det er kommet ny lov om eierseksjoner så ønsker vi å informere om noen praktiske endringer. Her er noen hovedpunkter Dette gjelder både for nybygg og eksisterende bygg. Dvs. at et råloft nå kan bli...

Ny Eierseksjon Lov i 2018

Den nye eierseksjonsloven trer i kraft fra 1. januar 2018. Det har regjeringen nå bestemt. Her er de viktigste endringene i den nye loven. Loven innebærer samlet sett betydelige forenklinger til fordel for både privatpersoner, byggenæringen og kommunene. – Regjeringen...