Tommy Sandvin

Gründer og Eier  Sandvin Property og Collectium.no

EGENSKAPER og KVALIFIKASJONER

 • Har grunnutdannelse og erfaring innen eiendom: transaksjoner, taksering, verdisetting, juss, finansiering, drift og utvikling
 • Kommersiell erfaring og forståelse
  Inkluderende og motiverer deltakere for å oppnå målet
 • Har ledet eiendomsutvikling med konvertering av bygg, kjøp av tomter og næringseiendom
 • Kremmer, god forståelse av flere forskjellige forhandlings- og planstrategier
 • God forretningsforståelse, samtidig, kreativ og evner å tenke utenfor boksen
 • Målrettet og løsningsorientert med tydelig og presis formulering i leveranse- og gjennomføring
 • Positiv, engasjert og med høy grad av ansvarsfølelse
 • Har et kommersielt tankesett, og interesse for utvikling av eiendom
 • Har jobbet som bedriftsrådgiver, næringsmegler, næringseiendom rådgiver (innen forvaltning, drift og utvikling)

SANDVIN PROPERTY AS

Siden 2017 har vi analysert eiendommer og porteføljer, bistått eller gjort salg. Finansiert boligprosjekter og næringseiendommer

 

 • Søker og finner eiendom i alle størrelser og typer på forespørsel
 • Konseptutvikling og områdeanalyse
  Jobbet med prosjekter, konsepter mot forskjellige etater i kommunen
 • Utarbeidet estimater på næringseiendommer og boligprosjekter
 • Utformet markedsrapport for å tydeliggjør potensiale og beligenhet
 • Rådgivning: finansiering i bank og finansielle samarbeidspartnere, henter og etablerer egenkapital for næringseiendommer og boligprosjekter

Vi har mulighetene for deg som samler på mynt og seddler Sjekk ut vår Online presentasjon, Forum, og egen App Se våre nettsider så finner du en påmeldingskjema

COLLECTIUM

Tommy Sandvin er en entreprenør og samler lidenskapelig opptatt av numismatikk. Han er kjent som grunnleggeren av Collectium, en innovativ plattform og guide for mynt- og seddelsamlere. Sandvin’s reise mot å skape Collectium begynte da han ønsket å få bedre oversikt over sin egen samling.

I begynnelsen opprettet Sandvin et Excel-regneark som inneholdt all informasjon om basisdetaljer for hvert samleobjekt. Selv om dette var en god start, fant han raskt ut at tradisjonelle kataloger ikke var ideelle for å oppnå den nøyaktigheten og funksjonaliteten han ønsket. Excel-regnearket utviklet seg til å bli en svært omfattende metode med komplekse formler, noe som førte til uønsket feilinformasjon.

I tråd med teknologiens fremskritt kom Sandvin på ideen om å lage en database ved hjelp av Google. Resultatet av dette var utmerket, og det ble et godt presentasjonsverktøy for samlerobjekter. Sandvin opplevde stor interesse blant seddel- og myntmiljøet, og dette motiverte ham til å utvide og tilby flere likeverdige databaser for andre samlermiljøer.

Som et resultat av etterspørselen etter flere funksjoner og muligheter som ikke var tilgjengelige i det eksisterende programmet, så Sandvin en forretningsmulighet til å skape en nettbasert plattform. Denne plattformen skulle ikke bare gi en omfattende oversikt over samlinger, men også muligheten for transaksjoner gjennom en nettbutikk og en auksjonsplattform.

Collectium ble dermed konseptualisert som en innovativ plattform og guide for mynt- og seddelsamlere. Visjonen til Collectium er å hjelpe samlere med å oppdage og sette pris på sammenhengen mellom mynter, sedler og de landene de representerer i historisk og økonomisk forstand.

Gjennom brukervennligheten til plattformen kan samlere registrere og organisere sine mynter og sedler, samtidig som de får verdifull innsikt i deres historiske og økonomiske kontekst. Collectium.no tilbyr en omfattende database med informasjon om mynter og sedler fra ulike land og tidsepoker. Ekspertene hos Collectium kuraterer og oppdaterer jevnlig denne informasjonen for å sikre nøyaktighet og pålitelighet.

En viktig funksjon i Collectium er verktøyene for verdifastsettelse og sporing av økonomiske trender. Dette hjelper samlere med å vurdere verdien av sine mynter og sedler basert på markedet og tidligere salg, og gir dem oversikt over potensielle investeringsmuligheter.

Samtidig er Collectium mer enn bare en verdiguide. Plattformen ønsker å skape et fellesskap av samlere der kunnskap og lidenskap kan deles. Gjennom forum og diskusjonsgrupper kan medlemmene engasjere seg med likesinnede samlere, utveksle erfaringer og oppdage nye aspekter ved denne spennende hobbyen.

Collectium er dedikert til å gi samlere den informasjonen, verktøyene og fellesskapet de trenger for å utforske og nyte sin mynt- og seddelsamling på en enda mer berikende måte. Uansett om man er en erfaren samler eller nybegynner, ønsker Collectium å være den pålitelige guiden og partneren i denne fascinerende reisen. 

Collectium

Create a Collecting future

“Gjennom vår brukervennlige plattform kan samlere registrere og organisere sine mynter og sedler, og få verdifull innsikt i deres historiske og økonomiske kontekst. Collectium tilbyr en omfattende database med informasjon om mynter og sedler fra ulike land og tidsepoker, nøye kuratert og jevnlig oppdatert av våre eksperter for å sikre nøyaktighet og pålitelighet.”

Fine

Paradokset er at skal du tjene virkelig mye penger, må du ikke være opptatt av penger. Da er det å bygge virksomheter som teller.

Ser du meglere, advokater eller virksomhetene som tar ut penger hele tiden – da blir de ikke virkelige rike. De går opp til et nivå hvor de er tilfredse. Hvor de har mer penger enn de klarer å bruke opp resten av livet. For noen er det 100 millioner, for andre 500 millioner. Det er åpenbart ikke sånn med fem milliarder. De virkelig rike er de monomane. Olav Thon er monoman med sin virksomhet. Han ville ha stoppet for lenge siden hvis pengene var det viktigste for ham. Det å skape er den store drivkraften. Det har det også vært for meg

Jens Ulltveit-Moe

Eier Umoe as

Vi måler salgsvekst og egenkapitalavkastning som til sammen gir inntjeningsvekst. Samtidig måler vi «cash-conversion» som overvåker selskapenes investeringsbehov og regnskapskvalitet. En annen viktig faktor er margin-stabilitet, som sier noe om hvor robust virksomheten er, og det er spesielt viktig i tider som nå.

Thomas Nielsen i First Nordisk Fokus

“Never run out of cash”

Christian Ringnes

adm. direktør, Eiendomsspar

Men dersom selskapet skal bygge om til bolig og avhende denne så blir regnestykket slik: Skattemessig inngangsverdi + rehabkost = inngangsverdi. Og salgsverdi blir utgangsverdi. Differansen må beskattes inni selskapet. Skal selskapet leie ut leiligheten blir det ikke noe realisasjonsskatt. Dersom man har fremførbare underskudd andre steder i konsernet kan man utnytte disse.

Mats Anda Jurist

Hvis du skal bli noe du ikke er så må du gjøre noe du ikke har gjort, det betyr at du må feile mer enn du lykkes. For en dag etter at du har prøvd mange ganger vill du bli det du har ønsket.

Tommy Sandvin

Founder og Eier  Sandvin Property og  Collectium.no

“Det ene er renten, og det andre er de fremtidige inntektsmulighetene for næringseiendom – balansen mellom tilbud og etterspørsel av arealer!”

Christian Ringnes

adm. direktør, Eiendomsspar

Byggets funksjoner er ofte relatert til leietakeren

Tommy Sandvin

Founder og Eier  Sandvin Property og Collectium.no

Eiendom har altid en verdi for noen, men det betyr ikke at den har lik verdi for andre

Tommy Sandvin

Founder og Eier  Sandvin Property og  Collectium.no

 

"Det er bedre å tape penger med en smart businessmann enn å gjøre forettning med en dum businessmann"

Polsk business utrykk

Christopher V. Denes

Kontakt Opplysninger

Sandvin Property

Tommy Sandvin

Collectium.no

Sandvin.info

Tommysandvin.info

 

 

Mobil

(0047) 921 21 216