DLA Piper Har laget en oversikt på fast eiendom

DLA Piper

I artikkelserien “TransaksjonsABC” setter våre advokater i avdelingen for fast eiendom, med støtte fra andre avdelinger, fokus på ulike transaksjonstemaer. 

Formålet med TransaksjonsABC er å øke bevisstheten om hva meglerstandardene regulerer, når standardene kan benyttes og når det må skreddersøm til. Artikkelserien vil også omhandle en rekke enkelttemaer som kan ha stor betydning i enkelte transaksjoner.

Det gjennomføres årlig mange eiendomstransaksjoner. Deler av transaksjonsmarkedet er i stor grad standardisert. Standardiseringen kjennetegnes ved bruk av meglerstandarden som utgangspunkt, nokså like dokumentlister for due diligence og relativt standardiserte tilbud og budaksepter. Men selv i – og kanskje særlig i – den standardiserte verden er det lett å trå feil.

TransaksjonsABC belyser en rekke temaer som det erfaringsmessig er viktig å kjenne til ved arbeid med eiendomstransaksjoner, inkludert:

  • Bud og budaksept
  • De enkelte klausuler i meglerstandarden for AS
  • Særtemaer ved enkelte spesielle transaksjonsformer
  • Due diligence-funn

Bokutgivelsen TransaksjonsABC
Artiklene har blitt publisert ukentlig på estatenyheter.no og er samlet i bokutgivelsen TransaksjonsABC. Dersom du er interessert i å motta ett eller flere eksemplarer kostnadsfritt, vennligst meld din interesse til transaksjonsabc@dlapiper.com med ønsket antall og leveringsinformasjon. 

Du kan også lese den digitale utgaven av boken HER.

Se også vår samleside for 

Oversikt over publiserte artikler

Kilde: DLAPiper – 

Views: 5
juni 22, 2024 -Dagens Dato-
mars 01, 2023 -Publisert-

Artikler innen næringseiendom