DLA Piper har laget en artikkelserien “Transaksjons ABC”

DLA Piper har laget en artikkelserien “Transaksjons ABC” setter våre advokater i avdelingen for fast eiendom, med støtte fra andre avdelinger, fokus på ulike transaksjons temaer. 

Formålet med Transaksjons ABC er å øke bevisstheten om hva meglerstandardene regulerer, når standardene kan benyttes og når det må skreddersøm til. Artikkelserien vil også omhandle en rekke enkelt temaer som kan ha stor betydning i enkelte transaksjoner.

Det gjennomføres årlig mange eiendomstransaksjoner. Deler av transaksjonsmarkedet er i stor grad standardisert. Standardiseringen kjennetegnes ved bruk av meglerstandarden som utgangspunkt, nokså like dokumentlister for due diligence og relativt standardiserte tilbud og budaksepter. Men selv i – og kanskje særlig i – den standardiserte verden er det lett å trå feil.

Transaksjons ABC belyser en rekke temaer som det erfaringsmessig er viktig å kjenne til ved arbeid med eiendomstransaksjoner, inkludert:

  • Bud og budaksept
  • De enkelte klausuler i meglerstandarden for AS
  • Særemner ved enkelte spesielle transaksjonsformer
  • Due diligence-funn

Bokutgivelsen Transaksjons ABC

Artiklene har blitt publisert ukentlig på estatenyheter.no og er samlet i bokutgivelsen TransaksjonsABC. Dersom du er interessert i å motta ett eller flere eksemplarer kostnadsfritt, vennligst meld din interesse til transaksjonsabc@dlapiper.com med ønsket antall og leveringsinformasjon. 

Du kan også lese den digitale utgaven av boken HER.

Se også vår samleside for 

DLA Piper – Artikkelserien Utviklings ABC

Kilde: DLA PiperNyhet – 11 jun 2020 

april 13, 2024 -Dagens Dato-
februar 27, 2023 -Publisert-
Etiketter / Stikkord: Akkvisisjon - Aksjeselskap - Altinn - Arealdefinasjon - Arealforvaltning - Arealkostnader - Arealtyper - Årsregnskap - Avfallsforskriften - Avgifter - Avhendingsloven - Avkastningsverdi - Avskjæring av fritaksmetoden - Avtaleloven - Bedriftsetablering - Benchmarking - Bokføring - Boligbygg Oslo KF - Boliggårder - BRA - BRA-s - Brann- og eksplosjonsvernloven - BTA -Bruttoareal - Budsjettsimulering - BYA - Byggelån - Byggkvalitet - ByggSøk - Byggteknisk forskrift - Debet / Kredit - Diskonteringsfaktor - Dokumentavgift - Due Diligence - Eiendomsdrift - Eiendomsforvaltning - Eiendomsmegling - Eiendomsretten - Eiendomsutvikling - Eierseksjonloven - Eierseksjonsloven - Faguttrykk - Fakturer - FDV - FDVU - FDVUS - FDVUSP - Festeavgift (bygslingsavgift) - Festeavgifter - Festekontrakt - FIFO-metoden - Finansdepartementet - Finansiering - Forkjøpsrett - Forkrift om brannforebygging - Forskuddstrekk - Forurensingsloven - Forvaltning - Forvaltningsloven - Funding - Gründer - Hjemmelshaver - Husleieloven - Igangsettingstillatelse - Internkontrollforskriften - Kapitalkostnad - Kjøp Og Salg - Kjøpekontrakten Næringseiendom - Konsesjonsloven - Konto - Kontoplan - Kostnader - Kostnadsberegning - Kreativ - Kulturminneloven - Lån - Ledelse - Legalpant - Leierådgivning - Levetidsplanlegging - LIFO- Metoden - Ligningsverdien - Likviditetsbudsjett - Livsykluskostnader - Lovfesting - Matrikkellova - MUA - MVA-Merverdiavgift - Næringseiendom - Næringseiendom Transaksjon - Næringsgårder - NTA -Nettoarealer - Nullpunktomsetning - Offentlighetsloven - OKA - Omsetningsoppgave - Ordliste - Oslo Kommune - Økenomi - P-ROM - Pantobligasjon - Plan, bygg og eiendom - Råd - Rapporteringskrav - Realservitutt - Regnskap - Regulering Plan - Rentebegrensningsregelen - Selskapsskattesats - Servitutt - Skatt - Statligkostnader - T-BRA - TEK17 - Tilstandsgrad - Tinglysingsloven - Totalentreprise - U-grad - Ulovlig bruk - Verdivurdering - Vurdering av finansiering - Yield

Artikler innen næringseiendom

Relaterte Innlegg Tags: Akkvisisjon | Aksjeselskap | Altinn | Arealdefinasjon | Arealforvaltning | Arealkostnader | Arealtyper | Årsregnskap | Avfallsforskriften | Avgifter | Avhendingsloven | Avkastningsverdi | Avskjæring av fritaksmetoden | Avtaleloven | Bedriftsetablering | Benchmarking | Bokføring | Boligbygg Oslo KF | Boliggårder | BRA | BRA-s | Brann- og eksplosjonsvernloven | BTA -Bruttoareal | Budsjettsimulering | BYA | Byggelån | Byggkvalitet | ByggSøk | Byggteknisk forskrift | Debet / Kredit | Diskonteringsfaktor | Dokumentavgift | Due Diligence | Eiendomsdrift | Eiendomsforvaltning | Eiendomsmegling | Eiendomsretten | Eiendomsutvikling | Eierseksjonloven | Eierseksjonsloven | Faguttrykk | Fakturer | FDV | FDVU | FDVUS | FDVUSP | Festeavgift (bygslingsavgift) | Festeavgifter | Festekontrakt | FIFO-metoden | Finansdepartementet | Finansiering | Forkjøpsrett | Forkrift om brannforebygging | Forskuddstrekk | Forurensingsloven | Forvaltning | Forvaltningsloven | Funding | Gründer | Hjemmelshaver | Husleieloven | Igangsettingstillatelse | Internkontrollforskriften | Kapitalkostnad | Kjøp Og Salg | Kjøpekontrakten Næringseiendom | Konsesjonsloven | Konto | Kontoplan | Kostnader | Kostnadsberegning | Kreativ | Kulturminneloven | Lån | Ledelse | Legalpant | Leierådgivning | Levetidsplanlegging | LIFO- Metoden | Ligningsverdien | Likviditetsbudsjett | Livsykluskostnader | Lovfesting | Matrikkellova | MUA | MVA-Merverdiavgift | Næringseiendom | Næringseiendom Transaksjon | Næringsgårder | NTA -Nettoarealer | Nullpunktomsetning | Offentlighetsloven | OKA | Omsetningsoppgave | Ordliste | Oslo Kommune | Økenomi | P-ROM | Pantobligasjon | Plan, bygg og eiendom | Råd | Rapporteringskrav | Realservitutt | Regnskap | Regulering Plan | Rentebegrensningsregelen | Selskapsskattesats | Servitutt | Skatt | Statligkostnader | T-BRA | TEK17 | Tilstandsgrad | Tinglysingsloven | Totalentreprise | U-grad | Ulovlig bruk | Verdivurdering | Vurdering av finansiering | Yield
Avhendingsloven med lovkommentarer

Avhendingsloven med lovkommentarer

Avhendingsloven regulerer forholdet mellom kjøper og selger ved avhending av fast eiendom. Avhending kan forstås som overdragelse. Loven kommer følgelig til anvendelse ved kjøp og salg av fast eiendom, men også ved bytte og gaveoverdragelser. Loven gjelder ikke ved...
Typiske funn i teknisk due diligence

Typiske funn i teknisk due diligence

Eiendommens tekniske stand har betydning for eierkostnader på kort og lang sikt og kan således påvirke økonomien i en transaksjon. Brudd på forskriftskrav, da særlig brann og HMS, kan dessuten få betydning for potensielt styreansvar og andre rettslige sanksjoner....
DLA Piper har laget en artikkelserien “Transaksjons ABC”

DLA Piper har laget en artikkelserien “Transaksjons ABC”

Formålet med Transaksjons ABC er å øke bevisstheten om hva meglerstandardene regulerer, når standardene kan benyttes og når det må skreddersøm til. Artikkelserien vil også omhandle en rekke enkelt temaer som kan ha stor betydning i enkelte transaksjoner. Det gje...
Blankoskjøte, Generalfullmakt og Sikringsobligasjon

Blankoskjøte, Generalfullmakt og Sikringsobligasjon

For kjøper av en utviklingseiendom kan det være ønskelig å tinglyse skjøte direkte til sluttkjøper for å spare dokumentavgift. At grunnbokshjemmelen forblir hos selger frem til eiendommen er ferdig utviklet innebærer at kjøper ikke har rettsvern for sitt erverv...
Slik bruker du finansiering som verktøy i eierskifte

Slik bruker du finansiering som verktøy i eierskifte

Eiere av bedrifter som har skapt en solid, lønnsom virksomhet kan av ulike årsaker ønske å realisere verdier som er bygget opp over mange år. Utgangspunktet kan være et forestående generasjonsskifte, at en eier ønsker å trappe ned sin rolle i virksomheten, at n...
Leilighetshoteller – avgiftspliktig eller unntatt fra avgift?

Leilighetshoteller – avgiftspliktig eller unntatt fra avgift?

Både hotellignende utleie og utleie av ferieleiligheter er avgiftspliktig med redusert sats på 12 %. Det betyr at særlig ved nyoppføring eller større rehabiliteringer, vil det lønne seg for leilighetshotellet å være omfattet av avgiftsplikten og dermed komme i f...
Slik tar du ned entreprenørrisiko i eiendomsprosjektet

Slik tar du ned entreprenørrisiko i eiendomsprosjektet

Valg av entreprenør er helt avgjørende når du skal utvikle eiendom. Entreprenøren er den viktigste leverandøren og samarbeidspartneren du har i prosjektet. Derfor er det viktig med grundige undersøkelser og vurderinger av aktuelle entreprenører for å sikre at va...