DLA Piper har laget en artikkelserien “Transaksjons ABC”

DLA Piper har laget en artikkelserien “Transaksjons ABC” setter våre advokater i avdelingen for fast eiendom, med støtte fra andre avdelinger, fokus på ulike transaksjons temaer. 

Formålet med Transaksjons ABC er å øke bevisstheten om hva meglerstandardene regulerer, når standardene kan benyttes og når det må skreddersøm til. Artikkelserien vil også omhandle en rekke enkelt temaer som kan ha stor betydning i enkelte transaksjoner.

Det gjennomføres årlig mange eiendomstransaksjoner. Deler av transaksjonsmarkedet er i stor grad standardisert. Standardiseringen kjennetegnes ved bruk av meglerstandarden som utgangspunkt, nokså like dokumentlister for due diligence og relativt standardiserte tilbud og budaksepter. Men selv i – og kanskje særlig i – den standardiserte verden er det lett å trå feil.

Transaksjons ABC belyser en rekke temaer som det erfaringsmessig er viktig å kjenne til ved arbeid med eiendomstransaksjoner, inkludert:

  • Bud og budaksept
  • De enkelte klausuler i meglerstandarden for AS
  • Særemner ved enkelte spesielle transaksjonsformer
  • Due diligence-funn

Bokutgivelsen Transaksjons ABC

Artiklene har blitt publisert ukentlig på estatenyheter.no og er samlet i bokutgivelsen TransaksjonsABC. Dersom du er interessert i å motta ett eller flere eksemplarer kostnadsfritt, vennligst meld din interesse til transaksjonsabc@dlapiper.com med ønsket antall og leveringsinformasjon. 

Du kan også lese den digitale utgaven av boken HER.

Se også vår samleside for 

DLA Piper – Artikkelserien Utviklings ABC

Kilde: DLA PiperNyhet – 11 jun 2020 

Views: 0
juli 20, 2024 -Dagens Dato-
februar 27, 2023 -Publisert-
Etiketter / Stikkord: Akkvisisjon - Aksjeselskap - Altinn - Arealdefinasjon - Arealforvaltning - Arealkostnader - Arealtyper - Årsregnskap - Avfallsforskriften - Avgifter - Avhendingsloven - Avkastningsverdi - Avskjæring av fritaksmetoden - Avtaleloven - Bedriftsetablering - Benchmarking - Bokføring - Boligbygg Oslo KF - Boliggårder - BRA - BRA-s - Brann- og eksplosjonsvernloven - BTA -Bruttoareal - Budsjettsimulering - BYA - Byggelån - Byggkvalitet - ByggSøk - Byggteknisk forskrift - Debet / Kredit - Diskonteringsfaktor - Dokumentavgift - Due Diligence - Eiendomsdrift - Eiendomsforvaltning - Eiendomsmegling - Eiendomsretten - Eiendomsutvikling - Eierseksjonloven - Eierseksjonsloven - Faguttrykk - Fakturer - FDV - FDVU - FDVUS - FDVUSP - Festeavgift (bygslingsavgift) - Festeavgifter - Festekontrakt - FIFO-metoden - Finansdepartementet - Finansiering - Forkjøpsrett - Forkrift om brannforebygging - Forskuddstrekk - Forurensingsloven - Forvaltning - Forvaltningsloven - Funding - Gründer - Hjemmelshaver - Husleieloven - Igangsettingstillatelse - Internkontrollforskriften - Kapitalkostnad - Kjøp Og Salg - Kjøpekontrakten Næringseiendom - Konsesjonsloven - Konto - Kontoplan - Kostnader - Kostnadsberegning - Kreativ - Kulturminneloven - Lån - Ledelse - Legalpant - Leierådgivning - Levetidsplanlegging - LIFO- Metoden - Ligningsverdien - Likviditetsbudsjett - Livsykluskostnader - Lovfesting - Matrikkellova - MUA - MVA-Merverdiavgift - Næringseiendom - Næringseiendom Transaksjon - Næringsgårder - NTA -Nettoarealer - Nullpunktomsetning - Offentlighetsloven - OKA - Omsetningsoppgave - Ordliste - Oslo Kommune - Økenomi - P-ROM - Pantobligasjon - Plan, bygg og eiendom - Råd - Rapporteringskrav - Realservitutt - Regnskap - Regulering Plan - Rentebegrensningsregelen - Selskapsskattesats - Servitutt - Skatt - Statligkostnader - T-BRA - TEK17 - Tilstandsgrad - Tinglysingsloven - Totalentreprise - U-grad - Ulovlig bruk - Verdivurdering - Vurdering av finansiering - Yield

Artikler innen næringseiendom

Relaterte Innlegg Tags: Akkvisisjon | Aksjeselskap | Altinn | Arealdefinasjon | Arealforvaltning | Arealkostnader | Arealtyper | Årsregnskap | Avfallsforskriften | Avgifter | Avhendingsloven | Avkastningsverdi | Avskjæring av fritaksmetoden | Avtaleloven | Bedriftsetablering | Benchmarking | Bokføring | Boligbygg Oslo KF | Boliggårder | BRA | BRA-s | Brann- og eksplosjonsvernloven | BTA -Bruttoareal | Budsjettsimulering | BYA | Byggelån | Byggkvalitet | ByggSøk | Byggteknisk forskrift | Debet / Kredit | Diskonteringsfaktor | Dokumentavgift | Due Diligence | Eiendomsdrift | Eiendomsforvaltning | Eiendomsmegling | Eiendomsretten | Eiendomsutvikling | Eierseksjonloven | Eierseksjonsloven | Faguttrykk | Fakturer | FDV | FDVU | FDVUS | FDVUSP | Festeavgift (bygslingsavgift) | Festeavgifter | Festekontrakt | FIFO-metoden | Finansdepartementet | Finansiering | Forkjøpsrett | Forkrift om brannforebygging | Forskuddstrekk | Forurensingsloven | Forvaltning | Forvaltningsloven | Funding | Gründer | Hjemmelshaver | Husleieloven | Igangsettingstillatelse | Internkontrollforskriften | Kapitalkostnad | Kjøp Og Salg | Kjøpekontrakten Næringseiendom | Konsesjonsloven | Konto | Kontoplan | Kostnader | Kostnadsberegning | Kreativ | Kulturminneloven | Lån | Ledelse | Legalpant | Leierådgivning | Levetidsplanlegging | LIFO- Metoden | Ligningsverdien | Likviditetsbudsjett | Livsykluskostnader | Lovfesting | Matrikkellova | MUA | MVA-Merverdiavgift | Næringseiendom | Næringseiendom Transaksjon | Næringsgårder | NTA -Nettoarealer | Nullpunktomsetning | Offentlighetsloven | OKA | Omsetningsoppgave | Ordliste | Oslo Kommune | Økenomi | P-ROM | Pantobligasjon | Plan, bygg og eiendom | Råd | Rapporteringskrav | Realservitutt | Regnskap | Regulering Plan | Rentebegrensningsregelen | Selskapsskattesats | Servitutt | Skatt | Statligkostnader | T-BRA | TEK17 | Tilstandsgrad | Tinglysingsloven | Totalentreprise | U-grad | Ulovlig bruk | Verdivurdering | Vurdering av finansiering | Yield