Festeavgifter

Meny

Dette må banken vite for å gi deg næringslån når du investerer i næringseiendom

Tilgang på kapital er et stort konkurransefortrinn når du skal investere i næringseiendom. Dette er et eiendomssegment som innebærer mange risikoelementer, noe som kan gjøre det mer omfattende å oppnå ekstern finansiering. For å vurdere et eiendomsprosjekt på riktig grunnlag, er banken avhengig av tilstrekkelig og relevant dokumentasjon.

Valg av Entrepriseform

Hvem er erstatningsansvarlig dersom det skulle oppstå uforutsette kostnader på et nybygg for flere millioner kroner? Dette avhenger av byggeprosjektets valgte entrepriseform.

Slik får du mest mulig byggelån med minst mulig egenkapital

Eiendomsutvikling er en kapitalkrevende disiplin der riktig finansiering kan utgjøre millioner fra eller til inn i prosjektet. Vurderinger rundt avkastning på egenkapital bidrar til å rigge dine investeringer i eiendomsutvikling på en fordelaktig måte. Målet er at du kan tjene mer på dine investeringer og utnytte kapasitet og kapital maksimalt.

Slik beregner du ligningsverdien på ikke utleid næringseiendom

God likviditet gir større robusthet dersom det skulle oppstå uforutsette forhold du må løse raskt. Når banken skal finansiere ditt byggeprosjekt, er vi derfor opptatt av at det er tilstrekkelig disponibelt på byggekreditten til å ferdigstille prosjektet. Prosjektets kostnadskalkyle, som er utgangspunkt for søknad om byggekreditt, må hensynta en buffer som skal sikre prosjektet dersom det støter på uforutsette hendelser. Størrelsen på kostnadspost for uforutsett varierer i takt med risiko i prosjektet, men er vanligvis på mellom 5-10% av de totale kostnadene.

Slik søker du om lån til eiendomsutvikling

Det å få innvilget et lån kan være av avgjørende betydning for om ditt byggeprosjekt blir realisert eller ikke.

For å kunne behandle lånesøknader så effektivt som mulig, er vi avhengig av å få god innsikt og forståelse av låneformålet.

Endringer i eierseksjonsloven og borettslagsloven

Begrensningen i eierseksjonslovens § 23, som innebærer at ingen kan erverve flere enn to boligseksjoner i samme eierseksjonssameie, skjerpes ved at begrensningen nå også vil gjelde indirekte erverv.

Dagens regel har vært enkel å omgå ved at oppkjøp av seksjoner bl.a. har skjedd gjennom ulike aksjeselskap eller ved eierskap gjennom familiemedlemmer mv. Det har medført at ervervsbegrensningen har vært lite egnet til å forhindre eierinteresser på én hånd i samme eierseksjonssameie.

Areal definisjons

AREAL BESKRIVELSE – DEFINASJON
Arealdefinasjon | Arealeffektivitet | Arealkostnader | Arealtyper | BRA | BRA-s | Bruttoareal | BTA | BYA | byggkvalitet | ByggSøk | byggteknisk forskrift | Eiendomsdrift | Eiendomsutvikling | Eierseksjoner | Fagord | Faguttrykk | FDV | FDVU | FDVUS | FDVUSP | Linker | MUA | Næringseiendom | Nettoareal | NTA | OBD | OKA | P-ROM | Råd | reguleringsplanen | T-BRA | Tilstandsgrad | Transaksjon | TU | U-grad | Yield

Dette må banken vite for å gi deg næringslån når du investerer i næringseiendom

Dette må banken vite for å gi deg næringslån når du investerer i næringseiendom

Tilgang på kapital er et stort konkurransefortrinn når du skal investere i næringseiendom. Dette er et eiendomssegment som innebærer mange risikoelementer, noe som kan gjøre det mer omfattende å oppnå ekstern finansiering. For å vurdere et eiendomsprosjekt på riktig grunnlag, er banken avhengig av tilstrekkelig og relevant dokumentasjon.

Slik får du mest mulig byggelån med minst mulig egenkapital

Slik får du mest mulig byggelån med minst mulig egenkapital

Eiendomsutvikling er en kapitalkrevende disiplin der riktig finansiering kan utgjøre millioner fra eller til inn i prosjektet. Vurderinger rundt avkastning på egenkapital bidrar til å rigge dine investeringer i eiendomsutvikling på en fordelaktig måte. Målet er at du kan tjene mer på dine investeringer og utnytte kapasitet og kapital maksimalt.

Slik beregner du ligningsverdien på ikke utleid næringseiendom

Slik beregner du ligningsverdien på ikke utleid næringseiendom

God likviditet gir større robusthet dersom det skulle oppstå uforutsette forhold du må løse raskt. Når banken skal finansiere ditt byggeprosjekt, er vi derfor opptatt av at det er tilstrekkelig disponibelt på byggekreditten til å ferdigstille prosjektet. Prosjektets kostnadskalkyle, som er utgangspunkt for søknad om byggekreditt, må hensynta en buffer som skal sikre prosjektet dersom det støter på uforutsette hendelser. Størrelsen på kostnadspost for uforutsett varierer i takt med risiko i prosjektet, men er vanligvis på mellom 5-10% av de totale kostnadene.

Endringer i eierseksjonsloven og borettslagsloven

Endringer i eierseksjonsloven og borettslagsloven

Begrensningen i eierseksjonslovens § 23, som innebærer at ingen kan erverve flere enn to boligseksjoner i samme eierseksjonssameie, skjerpes ved at begrensningen nå også vil gjelde indirekte erverv.

Dagens regel har vært enkel å omgå ved at oppkjøp av seksjoner bl.a. har skjedd gjennom ulike aksjeselskap eller ved eierskap gjennom familiemedlemmer mv. Det har medført at ervervsbegrensningen har vært lite egnet til å forhindre eierinteresser på én hånd i samme eierseksjonssameie.

Areal definisjons

Areal definisjons

AREAL BESKRIVELSE – DEFINASJON
Arealdefinasjon | Arealeffektivitet | Arealkostnader | Arealtyper | BRA | BRA-s | Bruttoareal | BTA | BYA | byggkvalitet | ByggSøk | byggteknisk forskrift | Eiendomsdrift | Eiendomsutvikling | Eierseksjoner | Fagord | Faguttrykk | FDV | FDVU | FDVUS | FDVUSP | Linker | MUA | Næringseiendom | Nettoareal | NTA | OBD | OKA | P-ROM | Råd | reguleringsplanen | T-BRA | Tilstandsgrad | Transaksjon | TU | U-grad | Yield

Artikler

Verdiskapning av din eiendom Eiendomstransaksjoner foregår oftere enn det man tror, over 50% foregår utenom det annonserte markedet, mulig at den neste handel er din eiendom eller din nabo, hvem vet! Om du har en eiendom du ønsker å undersøk potensialet på, så ta...

Fra og med inntektsåret 2010 ble det innført nye regler for å verdsette norsk næringseiendom som ikke er utleid. De samme verdsettingsreglene gjelder også for inntektsåret 2012. Du kan dokumentere markedsverdien på næringseiendommen med takst eller verdivurderi...