Helhetlig vurdering av bedriftens kredittverdighet og Finansiering

Sjekk din predikasjon for sannsynlighet konkurs

Kjenner du til ratingen til ditt selskap og andres selskaper? Det er mange årsaker til hvorfor du bør ta en kredittsjekk før du inngår avtaler med andre bedrifter, men hovedsakelig er det for å unngå å kaste bort tid og penger på kunder med manglende betalingsevne.

Tap på fordringer kan i tillegg føre til at du må kreve en høyere pris av dine «gode» kunder og derfor bli mindre konkurransedyktig. En konkurspredikasjon vil dermed også ha innvirkning på sannsynligheten for å vinne anbud og få innvilget lån. Mange anbudsgivere bruker vår modell for innhenting av anbud.

Konkursprediksjon rangeres på en skala fra A til D. A er best og D den dårligste.

Rating Sannsynlighetsintervall
A1 – Lav risiko 0 – 0,2 %
A2 – Lav risiko 0,2 – 0,5 %
B1 – Moderat risiko 0,5 – 1,5 %
B2 – Moderat risiko 1,5 – 3 %
B3 – Moderat risiko 3 – 7 %
C1 – Høy risiko 7 – 15 %
C2 – Høy risiko 15 – 50 %
D – Ekstrem høy risiko 50 – 100 %

Den viktigste driveren for å få A rating er at man har høy egenkapital i forhold til totalkapitalen. Jo lavere denne er i forholdet, desto mer gjeld har selskapet. Driftsinntekter og driftsresultat er også meget avgjørende forhold, samtidig som det er viktig å ta hensyn til andre økonomiske parametere. Store svingninger i inntekt kan og i tillegg ha en negativ innvirkning, og det tyder på at bedriften ikke er stabil nok til å få en god kredittscore.

Har du nylig startet opp en bedrift? Nyetablerte bedrifter har ikke lang nok regnskapshistorikk til at offentlige registre kan gi tilfredsstillende informasjon om kredittverdighet. Det kan i så fall være relevant å se på andre forhold for å vurdere kredittverdigheten til nye foretak, for eksempel aksjekapital og eiernes tidligere roller i andre bedrifter. Du kan også se etter betalingsanmerkninger og sjekke Rettssjekk.

Helhetlig vurdering av bedriftens kredittverdighet

Det er ikke uvanlig at en bedrift har betalingsanmerkninger, og en enkelt anmerkning teller ikke nødvendigvis mot dere om dere har en god grunn. Foretak kan ha betalingsanmerkninger grunnet uenigheter og tvister, og det kan også oppstå misforståelser.

De største selskapene er som oftest dem med flest betalingsanmerkninger. De har stålkontroll på innkommende fakturaer, og de bryr seg lite om tilsendte fakturaer fra ukjente, useriøse aktører som det dessverre finnes en del av. Det er like viktig å sjekke situasjonen med pant, og da selvfølgelig tvungen pant og hvem kreditoren er.

Rettssjekk: Få varsel om mulige konkurser

Vår nye modul Rettssjekk lar deg sjekke hvilke av dine kunder som er på vei til rettsak, opptil flere måneder i forkant. Tidligere ble du varslet når det forelå en dom, men nå får du beskjed med én gang noe er i gjære. Vi vet at når det offentlige går til retten, så ender 85 % av sakene opp med konkurs. Dette er derfor et svært viktig signal om at du kanskje bør gi litt mindre kreditt i denne perioden.

I tillegg til det overnevnte, er det også andre faktorer som kan ha innvirkning på bedriftens kredittverdighet. Man bør se nærmere på kriterier som omsetning, årsregnskap, påliteligheten til viktige rolleinnehavere og lignende for å få et helhetlig inntrykk av bedriften. Proff Forvalt synligjør en rating på følgende parametere:

 • Lønnsomhet
 • Likviditet
 • Soliditet

Når du har skaffet deg en oversikt over konkurspredikasjon og disse tre parameterne, så kan du kategorisere dine kunder etter A, B, C, D eller på andre måter. Du må vurdere nøye om du skal fortsette samarbeid med selskap som har en dårlig score. Et alternativ er å tilby dem forskuddsbetaling eller spørre etter bankgaranti.

Du må også vurdere din egen risikovillighet, samt fortjeneste for ulike forskjellige produktsortiment. Har du kun 10 % fortjeneste på et produkt, må du i så fall selge 10 stk. ekstra for å dekke inn tapet på en fordring. Det lønner seg derfor å sjekke ovenstående punkter veldig nøye.

Hvordan sjekke de kritiske faktorene i et foretaks økonomi

Du skaffer deg enkelt oversikt over betalingsanmerkninger, kredittrating og andre forhold som påvirker kredittverdighet ved å bruke et pålitelig kredittsjekkverktøy. Vi har en rekke moduler og tjenester som gir deg stålkontroll.

Vi tilbyr også løsninger via Proff API som gir daglig oppdatert bedriftsinformasjon direkte fra våre databaser til dine systemer. Løsningen gir deg konsekvent, høykvalitetsdata fra skandinaviske selskap som kan integreres i CRM- og ERP-system. Du får oppdatert informasjon om kredittscore, ledelse, standard bedriftsdata og annen viktig informasjon.

Proff Forvalt gir deg gratis tilgang i 7 dager, slik at du kan sjekke kredittscore for deg selv og dine kunder, samarbeidspartnere og leverandører på noen få tastetrykk.

Vi har utarbeidet en liste over viktige sjekkpunkter som er aktuelle ved en vurdering. I listen finner du også henvisning til hvor på tjenesten informasjonen finnes.

 

 1. Er kunden registrert med organisasjonsnummer og med en aktiv status?
  Allerede på trefflisten ser du om et firma er konkurs, oppløst, oversendt skifteretten, slettet eller aktivt.
 2. Er kunden veletablert?
  Sjekk stiftelsesdato under basisinfo. Er firmaet yngre enn 3 år, bør dette tas med i en betraktning.
 3. Hva står under konkursprediksjon og kredittvurdering på firmaet?
  Sjekk på siden med firmainformasjon og følg lenker videre, eller gå inn på Regnskapsanalyse.
 4. Finnes det kommentarer fra revisor?
  Dette kan være meget viktig informasjon, for eksempel om det er vesentlig usikkerhet om videre drift. Kritiske merknader finner du allerede under firmainformasjon, men se også nederst på regnskapstall siden.
 5. Hvem er i styret og hvilke roller har styremedlemmene i andre firma?
  Personer i firmaet kan ha forbindelser til andre firma. Sjekk for eksempel regnskapstall og status på firma med forbindelse til firmaet du undersøker. Se roller nederst i firmainformasjonen eller klikk deg inn på “Nettverk”.
 6. Har firmaet revisor? En stor del av AS og ASA er pliktige til å ha revisor.
  Firma som er pålagt å offentliggjøre årsregnskapet er pålagt å ha revisor*. Hvis de misligholder dette kravet vil det bli sendt ut varsel om tvangsoppløsning hvor de får 4 uker på å rette opp i forholdet. Foretak som har meldt fravalg av revisor bør vurderes nøye. Se roller og under kommentarer fra styret, revisor eller andre under “Regnskapstall”. * Fra 1.5.2011 kan enkelte aksjeselskap velge bort revisjon.
 7. Hvordan er historikken i firmaet?
  Under kunngjøringer kan du se alle kunngjorte endringer om firmaet. Viktig informasjon kan være når regnskapet ble innlevert, om det er styremedlemmer eller revisor som har fratrådt sine stillinger, endring av firmaets formål, varsel om tvangsavvikling eller konkurs osv. Disse endringene sendes deg per e-post hvis du legger firmaet til overvåking.
 8. Styremedlemmer eller revisorer som fratrer bør undersøkes nærmere.
  Se kunngjøringer.
 9. Hvor høy aksjekapital har selskapet?
  Med reduserte krav til aksjekapital innført i 2012, er det verd å merke seg hvor stor aksjekapital selskapet har. Minstekravet til aksjekapital er NOK 30 000.
 10. Har firmaet levert årsregnskapene i tide?
  Se kunngjøringer, innleveringsfristen er normal 31. juli. Elektronisk innlevering har en lengre frist, i år 31. august.
 11. Hvordan er betalingsviljen/-evnen til firmaet?
  Sjekk betalingsanmerkninger samt panteheftelser.
 12. Hva har firmaet pantsatt av verdier?
  Sjekk pant under firmainformasjon. Tvungen pant er kritisk, mens frivillig panteheftelser kan si noe om likviditeten i firmaet.
 13. Hvem eier aksjene i firmaet?
  Aksjonærer kan være både personer og andre firma. For eksempel: dersom du sjekker en firma som ikke har regnskapstall, kan det hende det finnes et morselskap under aksjonærene som har det. Regnskapstall i morselskapet kan dermed være viktig informasjon for deg. For nyregistrerte AS finner du også aksjonærene i løpet av kort tid, slik at du kan sjekke deres relasjoner i andre selskaper. Er det seriøse, tunge aksjonærer, eller er det konkursryttere involvert? Se aksjonærliste under firmainformasjon.
 14. Er det noen nyheter om firmaet som kan få konsekvenser for økonomien fremover?
  Journalister skriver ofte om firma hvor det er store positive eller negative hendelser. Et nyhetssøk kan gi deg informasjon om viktige nyheter vedrørende firmaet som har, eller vil gi konsekvenser for firmaet på sikt. Under firmainformasjon finner du de siste nyhets treffene på firmanavnet. Du kan også søke videre under valget Nyhetssøk øverst på siden.
 15. Betaler firmaet MVA?
  Om et firma betaler merverdiavgift (mva) kan ha betydning ved transaksjoner. Er ditt firma for eksempel pliktig til å betale mva har det betydning om firmaet du handler med er mva-pliktig eller ikke. Du ser om firmaet er registrert i Merverdiavgiftsmanntallet på siden med firmainformasjon, det er også merket med ?MVA? sammen med organisasjonsnummeret.
 16. Har firmaet publisert kontantstrømanalyse?
  Aksjeloven og regnskapsloven stiller krav om finansieringsanalyse (strømningsanalyse) for foretak med en balansesum over 10 millioner kroner, over 200 ansatte eller som er børsnotert. En kontantstrømanalyse gir en tilstandsrapport gjennom å si noe om balansen mellom et selskaps inntekts- og utgifts strømmer i løpet av en gitt periode. Du kan danne deg et bilde av evnen til å finansiere drift, vekst og oppkjøp. Kontantstrømmen – cash flow – er summen av avskrivningene og ordinært nettoresultat.
 17. Sjekk av Enkeltpersonforetak
  Enkeltpersonforetak leverer som oftest ikke årsregnskap. Likevel kan Proff Forvalt gi deg viktig informasjon. For enkeltpersonforetak er det innehaver som står personlig økonomisk ansvarlig, og derfor bør innehaver kredittvurderes. Sjekk ligningstallene til Enkeltpersonforetak registrert i Foretaksregisteret under Betalingsanm., pant og ligning. Du kan ellers bestille ligningstall og betalingsanmerkninger, men husk at det kan sendes gjenpartsbrev. Det vil forvalt.no gjøre deg oppmerksom på før du eventuelt bestiller slik informasjon. Det kan også være smart å sjekke personenes nettverk og eventuelle nyhetssaker skrevet om selskapet eller personen.
 18. Sjekk av nystartede AS
  I løpet av 4-8 uker etter at firmaet er registrert i Foretaksregisteret, finner du normalt aksjonærene fra stiftelsesdokumentene hos Proff Forvalt. Dette er verdifull informasjon i et firma du ellers ikke har noen opplysninger om. Sjekk om eierne har verv i andre foretak slik at du kan vurdere eiernes seriøsitet.
Views: 4