Tommy Sandvin

Gründer og Eier  Sandvin Property og Collectium.no

EGENSKAPER og KVALIFIKASJONER

Med over tre tiår i eiendomsbransjen tilbyr jeg bred erfaring og dyp kunnskap i strategisk rådgivning og administrasjon på høyt nivå. Mitt arbeid har spennt seg fra utviklingsprosjekter til kjøp, salg, og finansiering av både bolig- og næringseiendommer. Jeg har ledet store forvaltnings- og driftsoperasjoner og har omfattende erfaring med eiendomsutviklingsprosjekter, inkludert konvertering av bygg og tomtekjøp.

Som leder verdsetter jeg inkludering og ansattes engasjement i beslutningsprosesser, noe som øker både ytelse og lojalitet. Jeg har et omfattende nettverk og tverrfaglig bakgrunn som jeg benytter for å sikre suksess i komplekse transaksjoner. Jeg er reflektert, selvstendig, kreativ, uredd og løsningsorientert med fremragende kommunikasjonsferdigheter og evnen til å bygge langsiktige relasjoner.

Mine viktigste egenskaper og ferdigheter inkluderer:

Egenskaper:

 1. Løsningsorientert – Evnen til å identifisere og løse utfordringer effektivt under press.
 2. Reflektert og selvstendig – Selvstendig tenkende med en analytisk tilnærming til problemer.
 3. Kreativ – Innovativ i tilnærmingen til prosjektutvikling og problemløsning.
 4. Kommunikativ – Sterk i både verbal og skriftlig kommunikasjon, klarer å formidle komplekse ideer tydelig.
 5. Nettverksbygger – Utvikler og vedlikeholder relasjoner på tvers av bransjer for å styrke forretningsmuligheter.

Ferdigheter:

 1. Strategisk planlegging – Utvikler og implementerer langsiktige forretningsstrategier effektivt.
 2. Prosjektledelse – Styrer store eiendomsprosjekter fra konsept til ferdigstillelse.
 3. Forhandlinger – Ekspert i forhandlingsteknikker som sikrer verdifulle avtaler.
 4. Økonomisk analyse – Inngående forståelse av økonomisk modellering og verdsettelse av eiendom.
 5. Juridisk kompetanse – Kunnskap om relevante juridiske standarder og krav i eiendomsbransjen.

SANDVIN PROPERTY AS

Siden 2017 har vi analysert eiendommer og porteføljer, bistått eller gjort salg. Finansiert boligprosjekter og næringseiendommer

 

 • Søker og finner eiendom i alle størrelser og typer på forespørsel
 • Konseptutvikling og områdeanalyse
  Jobbet med prosjekter, konsepter mot forskjellige etater i kommunen
 • Utarbeidet estimater på næringseiendommer og boligprosjekter
 • Utformet markedsrapport for å tydeliggjør potensiale og beligenhet
 • Rådgivning: finansiering i bank og finansielle samarbeidspartnere, henter og etablerer egenkapital for næringseiendommer og boligprosjekter

Med over 30 års variert erfaring i eiendomsbransjen, har jeg hatt flere nøkkelroller som næringsmegler, forvalter, utvikler og alytiker på eiendomsrelatert finans. Min ekspertise strekker seg over et bredt spekter av eiendomsfunksjoner, fra transaksjoner og takseringer til juridiske saker, finansiering, drift og utvikling.

Jeg er anerkjent for min evne til å presentere og rasjonalisere grunnleggende materialer som finansiell data og eiendomsrelatert informasjon på en klar måte. Min utdanningsbakgrunn innen eiendom komplementerer min praktiske erfaring og gir et solid fundament i eiendomsvurdering, juridiske aspekter, finansiering og strategisk utvikling.

Min kommersielle innsikt forsterkes av en naturlig evne til å lede og motivere team mot å oppnå felles mål. Jeg har ledet vellykkede eiendomsutviklingsprosjekter som involverer ombygging av bygninger, oppkjøp av tomter og næringslokaler.

Kjent for min gründerånd, besitter jeg en dyp forståelse av ulike forhandlingstaktikker og planleggingsstrategier.

Min forretningsinnsikt, kombinert med kreativitet, gjør at jeg kan tenke utenfor boksen og levere målrettede og løsningsorienterte resultater med klarhet og presisjon. Jeg er positiv, engasjert og bærer et høyt ansvarsnivå i alle profesjonelle bestrebelser. Mitt kommersielle tankesett og sterke interesse for eiendomsutvikling har konsekvent drevet meg til å utmerke meg i roller som bedriftsrådgiver, næringsmegler og rådgiver for næringseiendom, som dekker forvaltning, drift og utvikling.

COLLECTIUM

Tommy Sandvin er en entreprenør og lidenskapelig numismatiker som grunnla Collectium, en innovativ plattform og guide for mynt- og seddelsamlere. Sandvins reise mot å skape Collectium startet da han ønsket å få bedre oversikt over sin egen samling.

I begynnelsen opprettet Sandvin et Excel-regneark som inneholdt basisinformasjon om hvert samleobjekt. Selv om dette var en god start, innså han raskt at tradisjonelle kataloger ikke tilfredsstilte hans krav til nøyaktighet og funksjonalitet. Excel-regnearket utviklet seg til en mer omfattende løsning med komplekse formler, noe som dessverre førte til feilinformasjon.

Med teknologiske fremskritt kom Sandvin på ideen om å utvikle en database ved hjelp av Googles verktøy. Dette resulterte i et utmerket presentasjonsverktøy for samlerobjekter, som vakte stor interesse blant mynt- og seddelmiljøet. Denne interessen motiverte ham til å utvide tilbudet med tilsvarende databaser for andre samlergrupper.

Som svar på etterspørselen etter flere funksjoner og muligheter som ikke fantes i det eksisterende programmet, så Sandvin en forretningsmulighet i å skape en nettbasert plattform. Denne plattformen skulle ikke bare tilby en omfattende oversikt over samlinger, men også muliggjøre transaksjoner gjennom en nettbutikk og en auksjonsplattform.

Collectium ble dermed konseptualisert som en innovativ plattform og guide for mynt- og seddelsamlere. Visjonen for Collectium er å hjelpe samlere med å oppdage og verdsette sammenhengen mellom mynter, sedler og de landene de representerer, både i historisk og økonomisk sammenheng.

Plattformens brukervennlighet gjør det mulig for samlere å registrere og organisere sine mynter og sedler, samtidig som de får verdifull innsikt i deres historiske og økonomiske kontekst. Collectium.no tilbyr en omfattende database med informasjon om mynter og sedler fra ulike land og epoker. Ekspertene hos Collectium kuraterer og oppdaterer jevnlig denne informasjonen for å sikre nøyaktighet og pålitelighet.

En viktig ny funksjon hos Collectium er verktøyene for verdivurdering og sporing av økonomiske trender. Disse hjelper samlere med å vurdere verdien av sine mynter og sedler basert på markedet og tidligere salg, og gir dem oversikt over potensielle investeringsmuligheter. I tillegg tilbyr Collectium forhandlerfunksjoner og en auksjonsplattform med både tidsubestemte og tidsbestemte auksjoner, hvor forhandlere og medlemmer kan styre sine egne auksjoner.

Videre ønsker Collectium å være mer enn bare en verdiguide. Plattformen har som mål å skape et fellesskap av samlere der kunnskap og lidenskap kan deles. Gjennom forum og diskusjonsgrupper kan medlemmene engasjere seg med likesinnede, utveksle erfaringer og oppdage nye aspekter ved denne spennende hobbyen.

Collectium er dedikert til å gi samlere den informasjonen, verktøyene og fellesskapet de trenger for å utforske og nyte sin mynt- og seddelsamling på en enda mer berikende måte. Uansett om man er en erfaren samler eller nybegynner, ønsker Collectium å være den pålitelige guiden og partneren på denne fascinerende reisen.

Collectium

Create a Collecting future

“Vår brukervennlige plattform muliggjør effektiv registrering og organisering av mynter og sedler, samtidig som den tilbyr verdifull innsikt i deres historiske og økonomiske kontekst. Collectium presenterer en omfattende og nøye kuratert database med informasjon om mynter og sedler fra diverse land og epoker, kontinuerlig oppdatert av våre eksperter for å garantere nøyaktighet og pålitelighet.”

Paradokset er at skal du tjene virkelig mye penger, må du ikke være opptatt av penger. Da er det å bygge virksomheter som teller.

Ser du meglere, advokater eller virksomhetene som tar ut penger hele tiden – da blir de ikke virkelige rike. De går opp til et nivå hvor de er tilfredse. Hvor de har mer penger enn de klarer å bruke opp resten av livet. For noen er det 100 millioner, for andre 500 millioner. Det er åpenbart ikke sånn med fem milliarder. De virkelig rike er de monomane. Olav Thon er monoman med sin virksomhet. Han ville ha stoppet for lenge siden hvis pengene var det viktigste for ham. Det å skape er den store drivkraften. Det har det også vært for meg

Jens Ulltveit-Moe

Eier Umoe as

Vi måler salgsvekst og egenkapitalavkastning som til sammen gir inntjeningsvekst. Samtidig måler vi «cash-conversion» som overvåker selskapenes investeringsbehov og regnskapskvalitet. En annen viktig faktor er margin-stabilitet, som sier noe om hvor robust virksomheten er, og det er spesielt viktig i tider som nå.

Thomas Nielsen i First Nordisk Fokus

“Never run out of cash”

Christian Ringnes

adm. direktør, Eiendomsspar

Men dersom selskapet skal bygge om til bolig og avhende denne så blir regnestykket slik: Skattemessig inngangsverdi + rehabkost = inngangsverdi. Og salgsverdi blir utgangsverdi. Differansen må beskattes inni selskapet. Skal selskapet leie ut leiligheten blir det ikke noe realisasjonsskatt. Dersom man har fremførbare underskudd andre steder i konsernet kan man utnytte disse.

Mats Anda Jurist

Hvis du skal bli noe du ikke er så må du gjøre noe du ikke har gjort, det betyr at du må feile mer enn du lykkes. For en dag etter at du har prøvd mange ganger vill du bli det du har ønsket.

Tommy Sandvin

Founder og Eier  Sandvin Property og  Collectium.no

“Det ene er renten, og det andre er de fremtidige inntektsmulighetene for næringseiendom – balansen mellom tilbud og etterspørsel av arealer!”

Christian Ringnes

adm. direktør, Eiendomsspar

Byggets funksjoner er ofte relatert til leietakeren

Tommy Sandvin

Founder og Eier  Sandvin Property og Collectium.no

Eiendom har altid en verdi for noen, men det betyr ikke at den har lik verdi for andre

Tommy Sandvin

Founder og Eier  Sandvin Property og  Collectium.no

 

"Det er bedre å tape penger med en smart businessmann enn å gjøre forettning med en dum businessmann"

Polsk business utrykk

Christopher V. Denes

Kontakt Opplysninger

Sandvin Property

Tommy Sandvin

Collectium.no

Sandvin.info

Tommysandvin.info

 

 

Mobil

(0047) 921 21 216