0047 921 21 216 Me@TommySandvin.no

Tommy Sandvin 

Tommy Sandvin

Eier Sandvin Property as

Næringseiendom Rådgiver – Akkvisisjon

0047 921 21 216
Tommy@SandvinProperty.no
Tommysandvin@gmail.com

Web: Sandvin Property – Tommy SandvinProperty PhotoSandvin.info

 

Jeg er en reflektert, selvstendig, kreativ, uredd og løsningsorientert person som er glad i å utvikle – skape, tar ansvar, er trygg på meg selv og grundig i det arbeidet jeg gjør

 

Last ned signatur i bilde

 • Kreativ 90% 90%
 • Analytisk 60% 60%
 • Grundig 90% 90%
 • Perfeksjonist 80% 80%

 

Erfaring, jobbet i følgende felt:

 1. Eier av selskap innen eiendom, firmasalg
 2. Styreleder
 3. Styremedarbeider
 4. Administrativleder
 5. Næringsmegler – Firmasalg
 6. Næringseiendomsutleie
 7. Boligutleie
 8. Næringseiendomsmegler
 9. Finansrådgiver
 10. Lånerådgiver
 11. Investorrådgiver
 12. Strategirådgiver
 13. Eiendomsutvikling
 14. Eiendomsforvaltning
 15. Konseptutvikling eiendom og firma
 16. Intriørarkitekt
 17. Prosjektleder
 18. Salg, salgsleder, B2B, B2C, C2B, C2C, B2P, Timeshare, MLM, NLP
 19. Forsikringsrådgiver
 20. Maler
 21. Vaktmester
 22. Byggeplassmedarbeider
 23. Websideutvikler
 24. Nettside utvikler – WordPress -phpfox – m.m..
 25. Fotograf

  Kvalifikasjoner:

  • Har et kommersielt tankesett, og interesse for utvikling av eiendom
  • Sterk gjennomføringsevne – hele veien frem til mål
  • Har bred erfaring fra finansiering, næringseiendom transaksjoner, eiendomsutviklings-, entreprenør- og konsulentselskap som bedriftsrådgiver innen hotell, restaurant og varehandel
  • Har erfaring fra gjennomføring av større eiendomsprosjekter innen boligutvikling, feltutvikling av bolig, hotell, næringseiendom, med overordnet ansvar
  • Sterke kommunikasjonsevner, både skriftlig og muntlig
  • Har jobbet som bedriftsrådgiver, næringsmegler, næringseiendomsrådgiver (innen forvaltning, drift, vedlikehold og utvikling) og selger

  Personlige egenskaper:

  • Samlende og trygg lederstil
  • Forhandlingsvant
  • Analytisk og strukturert
  • Selvstendig og beslutningsdyktig
  • Gode samarbeidsegenskaper
  • Meget god forretningsforståelse, samtidig, kreativ og evner å tenke utenfor boksen
  • Målrettet og løsningsorientert med tydelig og presis formulering i leveranse- og gjennomføring
   Positiv, engasjert og med høy grad av ansvarsfølelse
  • Stort nettverk i alle bransjer

  Arbeidsoppgaver og oppgaver jeg påtar meg:

  • Søk og tilrettelegging «offmarket» kjøp av eiendom
  • Utarbeidelse av markedsinformasjon vedrørende en angitt eiendom
  • Finner og tilrettelegger investorer og eller finansierer næringseiendom
  • Utleie av krevende større objekter
  • Konseptutvikling av næringseiendom og boligfelt
  • Overordnet ansvarlig for prosjekter fra og med detaljregulering og utvikling til prosjektet er gjennomført og overlevert sluttbruker
  • Bistå ved kjøp av nye eiendommer med overordnete vurderinger av utnyttelsesgrad, byggekostnad samt vurderinger i forhold til kommuneplan, økonomi mm.
  • Nærmeste leder for prosjektlederen i teamene i sin prosjektportefølje
  • Delta i ledergruppen eller er medeier i selskapet som eier prosjektet
  • Overordnet kvalitetssikring av underlag til styret i forbindelse med rapportering og prosjektbeslutninger
  • Er sparringspartner og tilrettelegger for prosjektleder i det daglige
  • Initiere grundig gjennomgang av prosjekter med prosjektledere i sin portefølje ved viktige milepæler
  • Tar ansvar for å få til en god erfaringsoverføring på tvers av prosjektene i selskapet
  • Holde oversikt over bemanning/ressursplanlegging i prosjektene
  • Bistå prosjektleder i valg av gjennomføringsmodell/entreprisemodell
  • Tar ansvar for å utvikle, pleie og vedlikeholde selskapet sitt nettverk blant entreprenører, arkitekter, rådgivere og andre relevante aktører
  • Delta i byggherremøter ved behov
  • Bistå prosjektleder og prosjektteamet i valg av konsept og strategi for prosjektet, samt sette konkrete og gode mål for prosjektet og prosjektledere
  • Bistå prosjektleder i avklarende møter med megler, reklamebyrå og andre viktig aktører i prosjektarbeidet
  • Påse at prosjektleder har tilstrekkelig «trøkk» på nødvendige prosesser i prosjektene for å opprettholde optimal fremdrift, herunder at prosjektleder inkluderer salg-/markedsansvarlig, forretningsførsel og andre relevante aktører på prosjektteamet på rett tidspunkt og på rett måte

  Utdannelse

  2018 Senter for Eiendomfag Verdivurdering av næringseiendom – de viktigste prinsippene

  OPPSUMMERING BEBYGGET EIENDOM
  1. Markedsverdi
  2. Investeringsobjekt
  3. Markedsforståelse
  4. Full analyse av eiendommens verdiparametere
  5. Avkastningskrav/yield
  6. Kontantstrømanalyse
  7. Nettokapitaliseringsmetoden
  8. Teknisk Verdi
  9. Metodevalg
  10. Konvertering/utvikling

  OPPSUMMERING UTVIKLINGSEIENDOM
  1. Påregnelig utnyttelse – Plananalyse
  2. Arealbegreper, BYA, TU, BRA
  3. Hovedmetode – Tomtepris Belastning Metoden
  4. Volatilitet
  5. Kontrollmetoder
  6. Prosjektrisiko/gevinstdeling
  7. Modenhet
  8. Utjevnet strøkspris
  9. Ekspropriasjon
  10. Synergetic value

  2009 – 2010 Norges Eiendomsakademiet

  Grunnutdanning i Eiendomsforvaltning, Eiendom takst, prosjektstyring, økonomi, eiendom juss og etikk, (FDVUSP) Karakter: B+

  1993 – 1994 Nesbru videregående skole

  Interiørkonsulent (vareeksponering, butikklokaler planlegging)

  1991 – 1993 Nesbru videregående skole

  Grunnkurs Tegning i form og farge med teknisk tegning