Konsept rådgivning

Konsept rådgivning

Noen Konsepter er helhetlig tenkt med Organisasjon /Selskapet og produkter som selges med felles indikasjon mønster gjennom farge, mønster eller opplevelse.

Hvor menneskene i organisasjonen/selskapet er med på å bidra til samfunnet eller til noe større internt i bedriften som skaper kollektiv glede eller høyer effektivitet.

Et konsept er avhengig av struktur og system  for det er ikke alltid slik at det er produktet (sjokolade,pc eller programvare) som er i fokus det kan være en person som er konseptet slik som det ofte hos kunstnere og designere.

Et konsept identifiseres med varemerket. Et varemerke som ønsker å bygge opp en posisjon, være tydelig og konsistent gjennom hele sin verdikjede, ikke minst i alle de lokale enhetene.

Et konsept som ønsker å beholde og videreutvikle må videreutvikle  forløpende. Konkurransen og kravene til større produktivitet vil ikke bli mindre fremover.

Konsept

Konsepter som er avhengig av person hvor man dyrker identiteten til en designer som kan designe hva han måtte ønske innen for en kategori, det finnes designere som gjør alt og som ikke har noen kategori slik som Alessi som designet for det meste til kjøkkenutstyr  .

Hvordan kan man gjøre det og hvorfor gjør man det på denne måten?

 

Et godt konsept er avhengig av helhetlig idèe som er satt i system hvor produktet er identifiserbart og lett å formidle, hvor følelsen kan være den største faktoren der brukeren kan forene/identifisere seg med opplevelsen, hvis  kvaliteten er lik for vær opplevelse så vill man lettere kunne bygge en merkevare.

Les mere.