0047 921 21 216 Me@TommySandvin.no

undersøker, søker, henter og tilrettelegger

Næringseiendom Rådgiver
Ta Kontakt

Rådgiver

Tommy Sandvin

Daglig leder

Hva kan vi gjør for deg ?

Akkevisisjon, fasilitering tilrettelegging er noe av det vi gjør

Tilrettelegger og henter informasjon om alle typer eiendom

Vi er i kontakt med mange fra forskjellige bransjer

Vi lager markedsrapport / eiendomsrapport som definerer eiendommens kvaliteter i forhold til omgivelsene. Se mere på Sandvin Property

Vi tar oss betalt etter timer eller prosjekt, ofte samarbeider vi med flere for å få best resultat

Ønsker du foto av din eiendom ta kontakt med Property.Photo

{

Hvis du skal bli noe du ikke er så må du gjøre noe du ikke har gjort, det betyr at du må feile mer enn du lykkes. For en dag etter at du har prøvd mange ganger vill du bli det du har ønsket.

Tommy Sandvin

“Never run out of cash”

Christian Ringnes

adm. direktør, Eiendomsspar

“Det ene er renten, og det andre er de fremtidige inntektsmulighetene for næringseiendom – balansen mellom tilbud og etterspørsel av arealer!”

Christian Ringnes

adm. direktør, Eiendomsspar

Byggets funksjoner er ofte relatert til leietakeren

Tommy Sandvin

Sandvin Property

Eiendom har altid en verdi for noen, men det betyr ikke at den har lik verdi for andre

Tommy Sandvin

Sandvin Property

"Det er bedre å tape penger med en smart businessmann enn å gjøre forettning med en dum businessmann"

Polsk business utrykk

Christopher V. Denes

Control of the money supply is not only necessary – it is also sufficient – it is also sufficient!

Som Milton Friedman pleide å avslutte sine innlegg

Sterkere kredittveksten er, desto mindre press blir det for å bevilge mer penger fra Stortinget til å holde økonomien oppe. - Det andre grep? - Suspendering av den motsykliske kapitalbuffer. Burde vært gjort for lenge siden!

Jan Ludvig Andreassen

Sjeføkonom i Eika Gruppen

Utrykk

Innlegg

Huskeliste for Eiendomsmegling

Hva bør man huske på ved oppdrag om eiendomsmegling? Advokatforeningen har utarbeidet en huskeliste som tar for seg eiendomsmeglingsoppdrag fra A til Å. Listen er ment som et hjelpemiddel med og gir ikke en uttømmende oversikt over advokatens plikter ved denne type oppdrag. Huskelisten er...

les mer

Eiendomsmegling

Dersom du som advokat stiller sikkerhet etter domstolloven, har du tillatelse til å drive eiendomsmegling. Dette krever imidlertid at det også stilles sikkerhet for eiendomsmegling i henhold til kravene i eiendomsmeglingsloven.

les mer

Når du skal leie næringslokaler

Når man er ny på næringseiendomsmarkedet bør man være forsiktig slik at man unngår unødvendige kostnader og ubehageligheter. Det gjelder å skaffe seg en oversikt over hvilke plikter og rettigheter man har som leietaker.

les mer

Slik beregner du ligningsverdien på ikke utleid næringseiendom

Slik beregner du ligningsverdien på ikke utleid næringseiendom Fra og med inntektsåret 2010 ble det innført nye regler for å verdsette norsk næringseiendom som ikke er utleid. De samme verdsettingsreglene gjelder også for inntektsåret 2012. Du kan dokumentere markedsverdien på næringseiendommen...

les mer

Hva koster en kontorplass?

Valg av lokaler er en sammensatt problemstilling, og det er viktig å gjøre en grundig analyse av bedriftens behov. Økt standard og bedre beliggenhet innenfor samme område vil normalt være langt rimeligere enn å flytte fra randsone til sentrum. Tabellen nedenfor viser hva husleiekostnaden er per...

les mer