0047 921 21 216 Me@TommySandvin.no

undersøker, søker, henter og tilrettelegger

Næringseiendom Rådgiver
Ta Kontakt

Søker

Tommy Sandvin
Tommy Sandvin

Daglig leder

Hvordan gjør vi det?

Eiendoms erfaring fra mange forskjellige typer eiendommer

Vi har stort nettverk i mange bransjer

Tilrettelegger og henter informasjon om din neste eiendom

Søker og finner etter forespørrsel

{

“Never run out of cash”

Christian Ringnes

adm. direktør, Eiendomsspar

“Det ene er renten, og det andre er de fremtidige inntektsmulighetene for næringseiendom – balansen mellom tilbud og etterspørsel av arealer!”

Christian Ringnes

adm. direktør, Eiendomsspar

Byggets funksjoner er ofte relatert til leietakeren

Tommy Sandvin

Sandvin Property

Eiendom har altid en verdi for noen, men det betyr ikke at den har lik verdi for andre

Tommy Sandvin

Sandvin Property

Utrykk

Innlegg

Her skriver jeg litt vesentlige ting som er skrevet om eiendom

Når du skal leie næringslokaler

Når man er ny på næringseiendomsmarkedet bør man være forsiktig slik at man unngår unødvendige kostnader og ubehageligheter. Det gjelder å skaffe seg en oversikt over hvilke plikter og rettigheter man har som leietaker.

Slik beregner du ligningsverdien på ikke utleid næringseiendom

Slik beregner du ligningsverdien på ikke utleid næringseiendom Fra og med inntektsåret 2010 ble det innført nye regler for å verdsette norsk næringseiendom som ikke er utleid. De samme verdsettingsreglene gjelder også for inntektsåret 2012. Du kan dokumentere...

Hva koster en kontorplass?

Valg av lokaler er en sammensatt problemstilling, og det er viktig å gjøre en grundig analyse av bedriftens behov. Økt standard og bedre beliggenhet innenfor samme område vil normalt være langt rimeligere enn å flytte fra randsone til sentrum. Tabellen nedenfor viser...